Monday

16.45 – 17.30 = Grade 1 Modern Exam Class

17.30 – 18.15 = Grade 3 Ballet Class

18.15 – 19.00 = Grade 3 Modern Exam Class

19.00 – 19.45 = Grade 6 Ballet Class 

19.45 – 20.15 = Pointe Work Class

20.15 – 21.00 = Grade 7 Ballet Class

Tuesday

16.45 – 17.30 = Grade 4 Tap Class

17.30 – 18.15 = Grade 4 Ballet Class

18.15 – 18.45 = Pointe Work Class

18.45 – 19.30 = Grade 5 Ballet Class

19.30 – 20.15 = Grade 8 Ballet Class

20.15 – 20.45 = Private Lesson 

20.45- 21.15 = Private Lesson

Wednesday

16.15 – 16.45 = Private Lesson

16.45 – 17.30 = Grade 3 Modern Class

17.30 – 18.15 = Grade 3 Tap Class

18.15 – 19.00 = Grade 5 Modern Class

19.00 – 19.45 = Grade 6 Modern Class

19.45 – 20.30 = Grade 5 Tap Class

20.30 – 21.15 = Intermediate Modern Class

Thurday

16.30 – 17.15 = Grade 4 Tap Exam Class

17.15 – 18.00 = Grade 2 Ballet Exam Class

18.00 – 18.45 = Grade 5 Tap Exam Class

18.45 – 19.30 = Grade 6 Modern Exam Class

19.30 – 20.15 = Intermediate Tap Class

 

13.00 – 14.00 = NEW Pilates class by Leanne Templeman

Friday

*** Classes Coming Soon ***

17.00 – 18.30 = Set 1 Air hoop and silks class

18.30 – 20.00 = Set 2 Air hoop and silks class

20.00 – 21.00 = Contemporary classes with Chloe 

Saturday

09.00 – 09.45 = Grade 3 Tap Exam Class 

09.45-10.45 = Beginners Class

10.45 – 11.30 = Pre- Primary Ballet Class

11.30 – 12.00 = Pre-Primary Tap Class

12.00 – 12.45 = Primary Ballet Class

12.45 – 13.15 = Primary Tap Class

13.30 – 14.15 = Grade 1 Ballet Class

14.15 – 14.45 = Grade 1 Tap Class

14.45 – 15.15 = Grade 1 Modern Class

15.15 – 16.00 = Grade 2 Ballet Class

16.00 – 16.30 = Grade 2 Tap Class 

16.30 – 17.15 = Grade 4 Ballet Exam Class

Sunday

Closed